Váš biznis je naším poslaním.

Vitajte na stránkach spoločnosti EXPERIOR.

o násslužby

O nás

Poskytujeme odborné poradenstvo a komplexné služby v oblasti prenájmu komerčných nehnuteľností.

Našimi klientmi sú vlastníci a správcovia nákupných centier a subjekty pôsobiace na slovenskom maloobchodnom trhu. Kladieme dôraz na korektné, dlhodobé partnerské vzťahy,  vďaka čomu dokážeme klientom navrhnúť optimálne riešenia prepájajúce ich koncepty s najvhodnejšími príležitosťami na trhu. Výsledkom týchto synergií je maximalizácia výkonnosti a súčasne budovanie priaznivého imidžu jednotlivých konceptov, z čoho profituje nielen nájomca, ale aj prenajímateľ.

Váš biznis je naším poslaním.

Naše služby

Prenájom

Špecializujeme sa na projekty nákupných centier (Shopping Malls) v centrách miest, vo fáze „pre-lease“ (pred a počas výstavby) ale i „asset“ fáze (počas prevádzky). Túto službu využívajú prenajímatelia v štádiu plánovania a budovania nového projektu s cieľom naplnenia optimálnym mixom nájomcov ako aj v prípadoch výmen existujúcich nájomných kontraktov novými.   

Poradenský servis

Orientácia na analýzu potrieb klienta a identifikovanie optimálnych príležitostí na trhu. Táto služba je určená prenajímateľom, ale aj prevádzkovateľom jednotlivých konceptov. Na základe našho neustáleho kontaktu s trhom a nadobudnutých skúseností dokážeme ponúknuť služby:

Pre prenajímateľov a developerov

 • Pozicioning projektu
 • Návrh optimálnej komoditnej skladby vzhľadom na pozicioning
 • Optimalizácia pôdorysov a nájomných jednotiek
 • Leasing plan (plán prenájmu)
 • Právny servis súvisiaci s nájomnými zmluvami

Pre nájomcov

 • Prieskum trhu
 • Vytvorenie plánu a stratégie expanzie
 • Tenant-Rep (zastupovanie nájomcu v komunikácii s  prenajímateľom)
 • Negociácia nájomných zmlúv a právny servis

Referencie

cez 80 000

prenajatých plôch

vyše 200

úspešných kontraktov

Kontakt

Napíšte nám...

 • Experior Consulting, s.r.o.

  Špaldová 16, 821 06 Bratislava
  IČO: 47471646
  IČ DPH: SK2023953063

 • Ing. Ivar Ličko

  konateľ

 • +421 917 641 897

This post is also available in: Angličtina